Poznejte rizika svého životního stylu

Internetové zdroje o prevenci

www.szu.cz/czzp/prevence - doporučené preventivní postupy u vybraných nádorů, v sekci rizikových faktorů jsou podány informace o vybraných faktorech způsobu života podílejících se na vzniku nádorových onemocnění nebo na ochraně před nimi. Sekce bariéry nabízí informace o bariérách v cestě prevenci, vybraných lokalizací, preventabilních nebo časně diagnostikovatelných nádorových onemocnění a návrhy jejich překonání.

www.premedis.cz - pomocí internetu poskytování preventivních medicínských služeb, komplexní přístup k problematice prevence. Nabízí prevenci a podporu zdraví, poradenství, služby v komplexním rozsahu a další činnosti. Péči o zdraví se podrobně věnují stránky

www.zdravi21.cz - mimo jiné věnované i nádorovým onemocněním. Stránky Aktivní zdraví nabízejí rady v péči o zdraví a jeho posilování, návody k aktivnímu přístupu péče o zdraví. Na stránkách Prevence nemocí jsou uváděny rizikové i ochranné faktory a jejich význam v prevenci.

www.chpr.szu.cz - stránky Centra hygieny potravinových řetězců v Brně - CHPŘ SZÚ, které je centrem Státního zdravotního ústavu v Praze, a které se zabývá otázkami nezávadnosti potravin a aplikovanou výživou, nabízí mnohostranné informace z oblasti mikrobiologie, toxikologie potravin, informace o potravinách nového typu, vzdělávání v této oblasti a další informace.

www.szu.cz/drogy - stránky odborné skupiny prevence závislostí, ve které lze nalézt důležité odkazy na stránky týkající se rizikových faktorů podílejících se na vzniku onemocnění

www.mou.cz stránky Masarykova onkologického ústavu v Brně věnované široké problematice nádorových onemocnění, v sekci Prevence a osvěta nabízí kromě publikací, letáků také odkazy na internetové zdroje o prevenci v češtině (www.nekurak.cz, www.bezcigaret.cz - věnované problematice kouření), převážně v angličtině např. www.preventcancer.org, www.yourcancerrisk.harvard.edu, www.ca5aday.com a další.

www.stob.cz - stránky společnosti STOB, která sdružuje psychology, lékaře, dietní sestry, cvičitelky a další odborníky, jejichž cílem je pomáhat obézním v boji s nadbytečnými kilogramy, vést nejen k trvalým váhovým úbytkům, ale i ke zvýšení kvality života. Lze nalézt odkazy na další stránky věnované prevenci, např.:www.puls.mona.cz časopis o zdraví, půvabu a kondici, www.flora.cz - stránky zdravého životního stylu a další.

www.fzv.cz - stránky Fóra zdravé výživy, které sdružuje odborníky z oborů potravinářství, biologie, lékařství a dietologie. Zaměřené především na prevenci srdečně-cévních chorob, vymezuje rizikové faktory platné i pro oblast nádorových onemocnění.

www.merilinka.cz - stránky věnované praktickým otázkám snižování hmotnosti, kdy je nadváha vnímána jako jeden z rizikových faktorů nádorových onemocnění

www.prevencerakoviny.cz - věnované programu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, garantované onkologem

www.zdrav.cz - informace o zdraví a zdravotnictví, v odkazu Zdravotní rádce plné znění textů letáků, publikací, brožur

www.mednet.cz - zdravotnický internetový portál - internetový deník Remedia MedNet - stránky určené pro širokou veřejnost, stránky jsou garantované odborníky

www.med.muni.cz - stránky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, odkaz na Univerzitní onkologické centrum s odkazem na Onkologii na internetu - dostupné odkazy na stránky zabývající se onkologickou tematikou, v anglické verzi, lze vyhledat stránky z oblasti prevence

www.koc.cz - Komplexní onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (KOC), které vzniklo jako koordinační onkologické centrum zajišťující komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie na špičkové úrovni.

www.zdn.cz - server Zdravotnických novin s aktuálními informacemi určené především pracovníkům ve zdravotnictví

www.plbohnice.cz/nespor - relaxace a překonávání závislosti, též v anglickém jazyce

Některé další internetové odkazy věnované onkologické problematice (anglicky):

www.cancer.gov - National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA

www.who.int/cancer - stránky WHO

www.iarc.fr - International Agency for Research on Cancer - IARC

www.cancerindex.org - menu: Patiennt´s /Public - Cancer Prevention nabízí odkazy na další stránky zaměřené na prevenci nádorů všeobecně i cíleně podle typu onemocnění

Adresář lékařských knihoven na internetu, časopisy, domácí medicínské zdroje jsou uvedeny na stránkách MediClubu v sekci MediCZ - přístupné pro registrované (www.mediclub.cz)