Poznejte rizika svého životního stylu

Lidské zdraví je nepředstavitelně složitý stav podmíněný miliony různorodých struktur a dějů, jejich vzájemných vazeb a vztahů a jejich schopnostmi měnit se, zanikat a znovu se obnovovat.

Čím vším je zdraví ovlivňováno ještě nikdo nevyčíslil a sotva kdy vyčíslí. Přesto však bylo souhrnně prokázáno, že zdraví je podmíněno třemi základními kategoriemi. Jsou to následující:

Je tedy zřejmé, že převážná část rizik, která zdraví ohrožují, přichází ze způsobu života, neboli je v našich rukou je ovlivnit. Obvykle si jim také říká faktory ovlivnitelné. Jsou to především kuřáctví, nepřiměřená a nevhodná výživa, s nadváhou a obezitou, nízká pohybová aktivita, nadměrná duševní zátěž a stres, nadužívání alkoholu.

Jsou známy také rizikové faktory neovlivnitelné, jako věk (s přibývajícím věkem riziko stoupá), pohlaví (některé nemoci se vyskytují častěji u žen, jiné u mužů), dědičnost (některé nemoci jsou podmíněny vrozenými vlastnostmi).

Opakem rizik je ochrana. Jejím základem je znalost vlastního zdraví, včetně vlastních rizik. Taková znalost umožňuje aktivní přístup ke zdraví, ovlivňování rizik a jejich snižování či vylučování ze života. Jinými slovy umožní zařadit do života účelnou prevenci. Následující stránky jsou tedy pomocníkem těm, kteří cítí odpovědnost za vlastní zdraví a spokojený život.

Samozřejmě naše testování a doporučení jsou jen orientačními vodítky a nenahrazují lékařskou odbornou péči. Při jakýchkoliv pochybnostech navštivte svého lékaře. Připomínáme, že na preventivní prohlídku u svého praktického lékaře máte nárok každé 2 roky a u gynekologa každý rok.


Pro stanovení zdravotních rizik jsou použity Metody a postupy v poradnách zdraví, dotazník CINDI Health Monitor.


Prevence na internetu - interaktivní webové stránky v prevenci neinfekčních onemocnění
Projekt podpory zdraví 8110/2003
za finanční podpory dotačního programu MZ ČR "Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2003"