Poznejte rizika svého životního stylu

Riziko dopravních úrazů

Zamyslete se nad svým chováním v dopravním provozu

1. Používáte svítilnu, když jdete potmě neosvětlenou ulicí?

téměř vždy
někdy
nikdy
nikdy nechodím neosvětlenou ulicí